".$tArray["not"]; // "if English is not your mother tongue ------------------------------- ?>
Lees de "Vragen en antwoorden" in de volgende talen:
Duits
Nederlands
Engels
Venster sluiten
(Terug)

Wat betekent diatonisch en chromatisch in deze grepentabellen?

Diatonisch

Diatonisch is een toonsysteem waarbij op de toonladder de noten elkaar opvolgen in hele en halve toonafstanden. Bij de grote tertstoonladder is dat bijvoorbeeld 1 - 1 - � - 1 - 1 - 1 - �.

In mijn grepentabellen duidt het begrip 'diatonisch' erop dat hier alleen de grepen, die behoren tot de betreffende grote tertstoonladder, zijn opgenomen. Voor de toonladder in C-groot zijn dat dus de tonen C - D - E - F - G - A - B - C.

Chromatisch

Met het begrip 'chromatisch' wordt in de grepentabellen bedoeld dat alle tonen, die tot de chromatische toonladder behoren, dus alle twaalf halve toonafstanden, zijn opgenomen. Voor de sopraan-/tenor­blokfluit zijn dat dus de grepen voor C - Cis/Des - D - Dis/Es - E - F - Fis/Ges - enz.
De grepen van de diatonische toonladder zitten natuurlijk ook in de chromatische toonladder. Ik heb de grepentabel voor de diatonische toonladder echter speciaal voor beginners ook apart opgenomen en alleen de basisgrepen afgebeeld. Een tabel met hulpgrepen zou het voor deze groep alleen maar ingewikkeld maken.
Vragen & antwoorden
FingDiat (Upd 2020-04-13) - 74.36-22.08.2019