".$tArray["not"]; // "if English is not your mother tongue ------------------------------- ?>
Lees de "Vragen en antwoorden" in de volgende talen:
Duits
Nederlands
Engels
Venster sluiten
(Terug)

Wat is het verschil tussen de Duitse en de barokke greepwijze?

Gedurende haar ontwikkeling zijn er voor de blokfluit verschillende greepwijzen be­dacht. Ook vandaag de dag nog zijn deze grepen te gebruiken voor de betreffende nagebouwde blokfluiten. In de barok­periode echter is een bepaalde greepwijze gemeengoed geworden. Carl en Arnold Dolmetsch hebben in Engeland aan het begin van de vorige eeuw de zogenaamde 'barokke greepwijze' aan zijn populariteit geholpen. Zij bouwden blokfluiten die met deze greepwijze te bespelen waren. In het Engelse taalgebied wordt deze greepwijze dan ook aangeduid met 'English fingering'.

In Duitsland heeft Peter Harlan in de twintiger jaren van de vorige eeuw met blokfluiten ge´┐Żxperimenteerd, wat er toe leidde dat voor de toon F (bij de sopraan­blokfluit) een wat eenvoudiger en logischer greep mogelijk werd. Hierdoor ontstond de Duitse greepwijze. Men denkt dat hij deze greepwijze niet bewust heeft ontwikkeld omdat hij niet op de hoogte was van de theorie achter deze uit de rij vallende greep. Veel waarschijnlijker is het dat hij de logische greep voor de F heeft  genomen  en  net  zo  lang  aan de

gaatjes heeft geveild totdat de toon klopte. Deze grepen van de Duitse greepwijze kunnen echter slechts gebruikt worden op blokfluiten die daarvoor speciaal gemaakt zijn. De grootte van de gaten is op een paar plaatsen afwijkend. Hierdoor is het gemakkelijk om aan een blokfluit snel te zien met welke greepwijze erop gespeeld moet worden. Hoe dit te zien is staat in de volgende 'Vraag en Antwoord'.

Voor beginners lijkt de Duitse greepwijze gemakkelijker. Ze heeft echter het grote nadeel dat de hoge fis er niet zuiver op is te spelen. Dat kan voor beginners niet van belang zijn, maar bij het beter gaan spelen en vooral bij het spelen in ensemble­verband is dat een groot probleem. Het kan kort duren of het kan lang duren, maar op een gegeven ogenblik stapt elke serieuze blokfluitspeler over op de barokke greepwijze.

Op muziekscholen wordt alleen in de barokke greepwijze lesgegeven. Hoog­waardige blokfluiten zijn er sowieso niet voor de Duitse greepwijze. Het is daarom ook aan te bevelen om in alle gevallen direct met de barokke greepwijze te beginnen.

Vragen & antwoorden
FingWhatD (Upd 2020-04-13) - 74.36-22.08.2019